First digital publication from stage to page interviews vol.1 (2010-2013) contains 12 interviews of choreographers – Kostas Tsioukas, Mariela Nestora, Stefani Tsakona, Elpida Orfanidou. Olia Lydaki, Tzeni Argyriou, Katerina Skiada, Maria Koliopoulou, Iris Karayan, Medie Megas, Sophia Mavragani, Maxine Heppner- and 1 text by theorist Konstantina Georgelou.